Tag Archives: samhandlingsreformen

Uttalelser fra Mental Helses landstyremøte 2-4 desember 2011

Er uttalelsene verdt å vedta enstemmig, er de også verdt å dele. Dessuten er det litt kult å være tidligere ute enn avisene og Mental Helses hjemmesider.     Sprikende lovverk svekker pasientsikkerhet Et samlet pasientnorge deler Mental Helses ønske om … Continue reading

Posted in Psykisk helse, Sosialpolitikk | Tagged , , , , | Leave a comment

Litt over gjennomsnittlig bekymret

Fra Stortingets Prop 1 S Gul bok (2011-2012), kapittel 2: “Hovedprioriteringer i budsjettet”  Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012. Som ledd i reformen foreslår Regjeringen å overføre om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes rammetilskudd. Midlene er knyttet … Continue reading

Posted in Sosialpolitikk | Tagged , | 3 Comments