Tag Archives: politikk

Live twitterfeed fra Unge Funksjonshemedes Generalforsamling 2012

Unge Funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen har 32 medlemsorganisasjoner med til sammen rundt 25 000 medlemmer. Unge Funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemminger og psykisk sykdom. Denne sentrale … Continue reading

Posted in Sosialpolitikk | Tagged , , , , | Leave a comment

Arbeitsabklahrung macht frei!

Erna Solberg langet ut mot NAV i Aftenposten i går, noe som minnet meg på at det er på høy tid å raljere over NAVs relativt nye ordning med arbeidsavklaringspenger. Jeg kommer til å smøre tykt med svart pensel her. … Continue reading

Posted in NAV, Sosialpolitikk | Tagged , , , | Leave a comment

Uttalelser fra Mental Helses landstyremøte 2-4 desember 2011

Er uttalelsene verdt å vedta enstemmig, er de også verdt å dele. Dessuten er det litt kult å være tidligere ute enn avisene og Mental Helses hjemmesider.     Sprikende lovverk svekker pasientsikkerhet Et samlet pasientnorge deler Mental Helses ønske om … Continue reading

Posted in Psykisk helse, Sosialpolitikk | Tagged , , , , | Leave a comment

Nei til “rettferdige” straffer!

Rettsaken mot Behring Breivik har åpnet for nye utspill i den gamle offentlige debatten om forbrytelse og straff. “Folk flest” har så vidt meg bekjent skreket om strengere straffer siden tidenes morgen, og spesielt strengere straffer for de typene kriminalitet … Continue reading

Posted in Filosofi | Tagged , , , , , | 2 Comments