Tag Archives: innvandring

Oss mot dem?

Innvandringsdebatten er i utgangspunktet mer polarisert og aktualisert enn jeg er komfortabel med. Risikerer vi samtidig gjennom denne debatten at det opplevde skillet mellom intellektuelle og anti-intellektuelle blir dypere? Den selvoppnevnte profeten Mad Mullah Hastur er en herremann som kompenserer … Continue reading

Posted in Filosofi, Innvandring | Tagged , , , | 6 Comments

Saksopplysninger – Mitt forsøk på å bidra som god multikulturell marxist. Ellerno…

(Denne artikkelen er en revidert versjon av et notat eg publiserte på facebook den 4. august 2011) De siste dagene har jeg sett folk grave frem fjesboksider, artikler, blogger og annet rask hvor det sies mye rart og kreativt om … Continue reading

Posted in Innvandring | Tagged , , | 3 Comments