Tag Archives: demokrati

Jeg, en etnosentrist

-En kritikk av begrepene dannelse, demokrati og rasjonalitet Sommerens groteske hendelser får sannsynligvis innvirkning på kommunevalget, og de har allerede hatt konsekvender for hvordan valgdebatten foregår. Hendelsene bør også ha konsekvenser for våre tanker rundt det norske demokratiet. Dermed bør … Continue reading

Posted in Filosofi | Tagged , , , , , , | 11 Comments