Omtaler

Fra Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen

“Oppsummerende vil jeg trekke frem Kristians evne til å engasjere forsamlingen han holder foredrag for. Når en hører hva han har klart å gjennomføre, må dette også være svært inspirerende for andre med diagnosen ADHD. Hans evne og ikke minst vilje til å se seg selv og ta utgangspunkt i hvem han er på godt og ondt, er ikke bare et tips til andre som har ADHD, men er noe som både funksjonsfriske og funksjonshemmede vil kunne ha godt av.”

Fra Bergen Katedralskole

“Foredraget var interessant og svært opplysende for oss som stadig oftere får å gjøre med elever med forskjellige former for funksjonshemminger.”

“Vi kan anbefale foredragsholder som en med førstehåndskjennskap til AD/HD, og med en ledig og fin evne til kontakt med tilhørerne”

Fra Vestoppland Folkehøgskole

“Med bakgrunn i egne erfaringer fra tidlig barndom med erfaringer fra barne-, ungdoms. og videregående skole frem til universitet fengslet han alle elevene i flere timer.”

Fra NAV Arbeidsrådgivning Hordaland

“Haugland er god til å formidle. Han klarer å engasjere forsamlingen og holder fokus. Han knytter sammen de mange små historiene på en strukturert og systematisk måte. Han gir tilhørerne ny innsikt i hva det vil si å leve med ADHD og hvilke utfordringer det medfører for pårørende og det offentlige hjelpeapparatet.”

flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>