Monthly Archives: October 2011

Til glede for nye lesere: Gammel klassiker fra fjesboknotatene mine

Denne samtalen fant sted på msn den 25. februar 2010, og ble copypastet til notatene mine på fb samme dag. For å unngå spredning av uønsket reklame, har jeg byttet ut url’ene men asterixer. Ellers er samtalen klippet direkte fra … Continue reading

Posted in Diverse | Tagged , , | 3 Comments

Hva gjør man ikke for å få flere lesere…

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat, og . Vil det skape mer trafikk? Tja… men det gir meg en rating, så jeg kan bli enda mer opptatt med å følge med på meg selv.

Posted in Diverse | Leave a comment

Hvorfor helsevesenet ikke lærer av sine feil

Vi kommer aldri til å bli lei av å kritisere helsevesenet. Det kommer alltid til å være for dyrt med helsetjenester. Helsetjenestene kommer heller aldri til å bli gode nok. Det kommer vi aldri til å kunne gjøre noe med … Continue reading

Posted in Sosialpolitikk | Tagged , , , , , | 3 Comments

Litt over gjennomsnittlig bekymret

Fra Stortingets Prop 1 S Gul bok (2011-2012), kapittel 2: “Hovedprioriteringer i budsjettet”  Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012. Som ledd i reformen foreslår Regjeringen å overføre om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes rammetilskudd. Midlene er knyttet … Continue reading

Posted in Sosialpolitikk | Tagged , | 3 Comments

Psykisk helse, hellige kuer og faren for misbruk av gode poenger

På Aftenposten.no har man siden fredag kunnet lese at hver femte sykemelding nå skyldes psykiske lidelser. Samtidig trekkes det frem hvor viktig det er å holde mennesker i aktivitet selv om de er syke, men da tilpasset et tempo og … Continue reading

Posted in NAV, Psykisk helse, Sosialpolitikk | Tagged , , , , | Leave a comment