Er pleie og omsorgsarbeidere horer?

Debatten rundt den norske sexkjøpsloven har nettopp blitt reaktualisert på en glimrende måte ved at Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har brukt FrP politiker Bård Hoksruds sexkjøp i Riga som spydspiss for å peke på alle selvmotsigelsene mellom formål og resultat av nevnte lov.

Som jeg ofte har for vane, har jeg tenkt å stille meg på siden av debatten og komme trekkende med helt andre poenger. Det jeg har fundert på, er hvor grensen går mellom utførelsen av pleie og omsorgstjenester og utførelsen av seksuelle tjenester går. Ved å jobbe noen år i kommunal pleie og omsorg har nemlig dette skillet begynt å fremstå som noe ullent.

En helt vanlig pleie og omsorgsarbeider på en helt vanlig pleieinstitusjon vil i løpet av en helt vanlig arbeidsdag ha berørt temmelig mange kjønnsorganer. Dette er en nødvendighet i forhold til hygiene, forebygging av sykdom, og i noen tilfeller også i forhold til behov som vannlating. Jeg vil tro at de fleste som arbeider på denne måten i likhet med meg selv ikke har sett på dette som seksuelle handlinger. De fleste av dere vil nok, hvis dere tvinges til å tenke over det, være klar over at disse handlingene utføres og at de er nødvendige. Jeg vil også gå ut fra at de fleste av dere, som meg, ikke har sett på dette som utførelsen av seksuele tjenester.

Foreløpig virker det jo ganske opplest og vedtatt at pleie og omsorgsarbeidere ikke systematisk utfører seksuelle handlinger mens de er på jobb. Ikke sant? Så hva er problemet?

De færreste tjenester virker særlig problematiske før man blander inn tjenestemottaker. Slik er det også her.

Noen brukere av omsorgstjenester har ikke mulighet til å berøre seg selv på en måte som gir seksuelle stimuli. De er likevel seksuelle vesen. Noen vil kunne avhjelpes ved å tilby mekaniske hjelpemidler, noe det moderne velferdsnorge faktisk plikter å tilby (det blir ikke gjort, men det er en annen sak), men noen vil måtte ha hjelp fra et annet menneske. Noen av disse igjen har funnet frem til en alternativ måte å få utløp for sin seksualitet på.

Kan du gjette hvordan? -Nettopp, ja.

Når brukeren er mann, finnes det veier rundt “problemet”. Det er enkelt å identifisere når det er brukeren blir opphisset. I de fleste tilfeller kan man da dekke til, gjøre andre ting og avlede oppmerksomheten til bruker. I “vanskelige” tilfeller finnes mer direkte tilnærmingsmetoder, som forøvrig i mine øyne i beste fall grenser til vold, men det blir en avsporing å trekke inn den debatten her.

Det finnes altså veier rundt pleietrengende menns seksualitet som gjør det mulig for omsorgsarbeideren å utføre sine tjenester uten at dette samtidig blir opplevd som utførelse av seksuelle tjenester.

Det er ikke like lett når den pleietrengende er en kvinne. Når en kvinne ikke er mulig å avlede, kan hun ikke “demotiveres” på samme måte som en mann, men nødvendigheten av pleiebehovet er likevel ikke til å komme utenom. Det må utføres, og jeg har opplevd å stå oppe i situasjoner hvor jeg har vært nødt til å utføre handlinger som jeg vet at brukeren blir seksuelt opphisset av.

Slik jeg ser det, hjelper det ikke at mitt perspektiv på handlingen som utføres er rent klinisk, så lenge en av oss i samme øyeblikk bruker meg som redskap for seksuell stimulering. Hvis det var tilfelle er jeg ikke sikker på om prostitusjon ville ha eksistert i det hele tatt, da jeg går ut fra at en som er prostituert i en mer tradisjonell forstand også har muligheten til å se på sine handlinger som rent kliniske, mekaniske og aseksuelle.

Foreløpig konklusjon er altså at pleiere av og til utfører seksuelle handlinger som en del av jobben sin. Siden brukeren betaler egenandel for oppholdet på institusjon blir hun da horekunde og bryter norsk lov. Alle landets kommuner er i tillegg skyldig i hallikvirksomhet.

Edit 27.09.2011: Ole Koksvik har i sin kommentar (punkt 2) vist en tydelig svakhet i mitt resonnement her, og viser også hvordan man kan si at det her ikke er snakk om at pleie og omsorgsarbeidere utfører seksuelle tjenester.

Det problematiske er imidlertid ikke over med dette.

De som mottar offentlige seksualtjenester består så vidt jeg har erfart så langt av to grupper. Den ene gruppen er kvinner med hemmede kroppsfunksjoner som er av slikt omfang at de ikke kan berøre seg selv. At de som kunne hatt nytte av mekaniske hjelpemidler i regelen ikke får disse hjelpemidlene behøver ikke å tas med i debatten fordi teknologien ikke har kommet langt nok til å kunne hjelpe alle.

Den andre gruppen er personer hvor deres manglende evne til å tilfredsstille seg selv medfører problematferd. Selv om jeg nå bare støtter meg til indirekte observasjon (jeg snakker altså ikke om arbeidsplasser der jeg selv har jobbet, jeg refererer til historier som har blitt videreformidlet) så hender det også at disse avhjelpes. Så vidt jeg har forstått er innvirkningen på deres atferd også positiv, personalet som har utført tjenesten har opplevd utførelsen som nødvendig, og jeg regner med at de selv har opplevd utførelsen av tjenesten som (for dem) en rent klinisk og mekanisk handling.

Dette er forskjellsbehandling. Pleietrengende menn uten problematferd mottar ikke de samme tjenestene selv om de har samme behov. Ikke nok med at behovet for denne gruppen blir gjenstand for direkte og indirekte undertrykkelse. Prisen de må betale for den samme tjenesten som de andre to gruppene mottar gjennom kommunen er til sammenligning skyhøy, de risikerer bøter dersom det oppdages, og det er en underdrivelse å si at de ikke får hjelp av personalet til å anskaffe disse tjenestene.

Vi har altså et offentlig apparat som ikke bare utfører sextjenester i det skjulte til brukere som betaler egenandel samtidig som sexkjøp er forbudt. Som tjenesteutøver er det offentlige i tillegg grovt forskjellsbehandlende på et grunnlag som er fullstendig urimelig.

Det er ikke bare forbudet mot sexkjøp som er absurd…

flattr this!

This entry was posted in Filosofi, Sosialpolitikk and tagged , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Er pleie og omsorgsarbeidere horer?

 1. Inga Fønn says:

  Eg synest debatten burde tas offentlig også, spørst om samfunnet er modent for det.

 2. Du vet nok hvem jeg er. says:

  Nå MÅ du skjerpe deg. ’nuff said.

 3. Ole Koksvik says:

  Jeg til side de situasjonene du selv ikke har opplevd, men som du forteller at du har hørt om.

  1. Dersom A utfører en handling som B blir seksuelt opphisset av følger det ikke at B bruker A som reskap for seksuell stimulering.

  “Slik jeg ser det, hjelper det ikke at mitt perspektiv på handlingen som utføres er rent klinisk, så lenge en av oss i samme øyeblikk bruker meg som redskap for seksuell stimulering. Hvis det var tilfelle er jeg ikke sikker på om prostitusjon ville ha eksistert i det hele tatt, da jeg går ut fra at en som er prostituert i en mer tradisjonell forstand også har muligheten til å se på sine handlinger som rent kliniske, mekaniske og aseksuelle.”

  2. Det er forskjell på om (i) A utfører handlinger som B blir seksuelt opphisset av, fordi A anser handlingene som nødvendige for Bs (ikke-seksuelle) helse, og (ii) A utfører handlinger som ikke har annen hensikt enn å føre til seksuell opphisselese / nytelse / utløsning e.l.

  Jeg tror ikke det er sant at A ser på sine handlinger som “rent kliniske, mekaniske og aseksuelle” i samme forstand i de to tilfellene (dersom A er ærlig med deg selv, jeg ser bort i fra tilfeller når det ikke er tilfelle). For at en handling A utfører skal anses som aseksuell er det trolig nødvendig men nesten helt sikkert ikke tilstrekkelig at A selv ikke oppnår seksuell nytelse e.l. ved å utføre A.

  La oss si at for at en handling skal være aseksuell må A ikke selv oppnå seksuell opphisselse, nytelse e.l., og handlingen må ikke være utført med det mål i øyemed at B skal oppnå slik nytelse, opphisselse etc.

  I så fall kvalifiserer en prostituert i tradisjonell forstand som å utføre en seksuell handling, men ikke en tjenesteyter i helsevesenet.

  Så, argumentet jeg har sitert (det er ikke sikkert du mente det som et argument, men jeg later som) lider av “the fallacy of equivocation”, premissene er kun sanne dersom viktige ord i dem tolkes på forskjellig måte.

  • Hei Ole!

   Ad punkt 1:
   Du har helt rett. Videre vil jeg også si at dersom opphisselsen helt eller delvis er en rent fysiologisk reaksjon forårsaket av A’s handling, så er det ikke slik at B bruker A som redskap i denne forstand.

   Dersom B imidlertid blir opphisset i forkant av A’s handling som resultat av forventninger, så vil jeg fortsatt mene at A blir brukt som redskap for seksuell stimulering.

   Ad punkt 2:
   Godt levert! Denne så jeg faktisk ikke selv.

   La oss se bort fra hvordan A ser på sine egne handlinger og hvorvidt A oppnår seksuell nytelse. Jeg føler det blir for situasjonsavhengig til at man kan snakke om et generelt skille mellom prostituert og ikke-prostituert.

   I forhold til hva som er formålet med handlingen har du imidlertid et meget godt poeng. Her blir det mulig å gjøre et skille. Dette selv om noen ville hevdet at hovedformålet med As handlinger i begge tilfeller er penger. Det er jo uansett ikke det eneste formålet, og det er definitivt ikke formålet med selve tjenesten.

   Jeg er usikker på at man kan si at handlingen som utføres ikke er seksuell. Der mener jeg fortsatt at tjenestemottakerens perspektiv spiller en rolle. Imidlertid har du påpekt noe som gjør det mulig å si at en pleier ikke er prostituert, fordi formålet med handlingene som utføres ikke er av seksuell karakter.

   Takk for det! :)

 4. Mae says:

  Så det du mener, er altså at omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere som arbeider på sykehjem skal sidestilles med prostituerte? Flott måte å få fler personer til å velge disse yrkene… Det er jo så mange allerede, de trenger sikkert ikke fler. Eller mener du kanskje at for å få flere personer inn i omsorgstjenesten så kan man bokstavelig talt hente dem inn fra gata, fordi det er samme greia?

  • Jeg mener på ingen måte at omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere skal “sidestilles med prostituerte” eller at vi kan hente slikt personell ukritisk “inn fra gata” og forvente at samme type arbeid vil kunne utføres like bra og profesjonelt.

   Hvis noen lar være å velge en av disse yrkesveiene fordi det vil bety at de av og til vil måtte forholde seg til at brukere er seksuelle vesen, så synes jeg det er helt greit at de vet om dette på forhånd.

   Det jeg har forsøkt å gjøre, er å sette fingeren på en problemstilling i forhold til utførelsen av pleietjenester som jeg mener er vanskelig og som diskuteres alt for lite åpent. Med unntak av din kommentar, har mottakelsen vært udelt positiv. Blant annet har jeg fått personlig tilbakemelding på at jeg har bidratt til at enkelte har fått langt større respekt for arbeidet som pleiepersonell utfører og de problemstillinger disse yrkesgruppene må forholde seg til som del av sitt yrke. Jeg mener det er en god indikasjon på at det var riktig av meg å publisere denne bloggposten.

   Når det gjelder min spissformulering i forhold til prostitusjon, har Ole Koksvik i sin kommentar tydelig vist hvordan man kan skille mellom situasjonene jeg beskrev og det å utføre en seksuell tjeneste. Det er en viktig distinksjon. Uten at det først blir vist at noe ikke er en triviell problemstilling, vil ikke slike viktige distinksjoner komme.

   På samme måte synes jeg din kritikk er viktig fordi det gir meg anledning til å komme med avklaringer som jeg selv ville sett på som trivielle dersom du ikke hadde påpekt hvordan det er mulig å tolke bloggposten min på den måten du har gjort.

   • Mae says:

    takk for fint svar. Og jeg er enig i at nevnte kommentarer fra Ole Koksvik er viktige ift å avklare hva du skriver og hva du egentlig mener. Men syns du ikke det er litt feil at en slik distinksjon skal komme fra en kommentar, og ikke bloggposten selv? Det er ikke alle som gidder lese seg gjennom kommentarene til en bloggpost før de selv kommenterer den.. særlig ikke dersom det er flere kommentarer. Å sette ting på spissen er jeg stor fan av, i ekte Andre Bjerke-stil, fordi det er der de sitter best, men for fremtidige blogger: kanskje det hadde vært en ide – i tillegg til å fokusere på ditt eget tankespinn – også å fokusere på hvordan de mest bastante av oss reagerer på slike utsagn som dine, og dermed unngå kommentarer som mine?

    • Det er et godt poeng som jeg skal ha i bakhodet videre.

     Samtidig mener jeg slike spissformuleringer har en verdi i og med at det i større grad fremprovoserer nettopp utspill som dine, fordi vi da får en debatt hvor det kommer innspill og meninger fra fler hold. Akkurat denne posten sendte jeg faktisk ut til en referansegruppe på fire personer nettopp for å avdekke hvorvidt jeg satte problemstillingen for mye på spissen. Referansegruppen sin konklusjon om at den burde publiseres var enstemmig.

     Tenker det jeg skal gjøre er å lenke en kommentar fra min påstand og direkte til Ole’s kommentar, så kommer motargumentet tydeligere frem i selve teksten. :)

 5. I den grad de driver nødvendig pleie og hjelp til daglig hygiene overfor noen som ikke klarer dette selv er de vel ikke det.

  Et helt annet spørsmål i anledning Hoksruds tur er: Hvem er “Judas” og hvorfor?

  Det burde flere se på: http://norskeforhold.bloggnorge.com/2011/09/22/kampen-om-makt-hvem-varslet-tv2/

  • “Judas”, som du kaller vedkommede, er en person som har kjent Hoksrud godt nok til å vite at han kom til å kjøpe sex i Riga, og som er kynisk nok til å være villig til å sende TV2 etter ham og dermed ødelegge for hans familie i tillegg til å ødelegge hans karriere. Jeg vil anta at motivet enten er hevn, penger, politisk maktkamp eller en kombinasjon av de tre. Jeg vil anta at vedkommede også er Frp’er.

   Hadde jeg vært politiker i Frp ville dette bekymret meg. Hadde jeg vært medlem av Frp ville saken opptatt meg fordi jeg ville måttet stille spørsmål ved hvorvidt slik fremferd bør forekomme i partiet mitt. Siden jeg ikke er medlem av Frp, ser jeg heller på Days of our lives enn å følge med på Frps indre anliggender. Manusforfatterne til dårlige såpeserier er tross alt langt mer troverdige enn virkeligheten internt i Frp.

   At TV2 gjorde det de gjorde, og at Frp er et parti folk faktisk stemmer på, er langt mer samfunnsaktuelle og skremmende problemstillinger i mine øyne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>